BitTorrent Sync pro NAS4Free

BitTorrent Sync je aplikace, která se stará o synchronizaci souborů mezi různými počítači, mobily, čtečkami apod. Pomocí této aplikace máte možnost nastavit automatické zálohování jednotlivých složek v počítači na server nebo do jiného počítače. Určitě znáte služby jako jsou DROPBOX, GOOGLE DIKS apod. BitTorrent Sync Vám nabízí provozování tavéhoto uložiště pro vlastní potřebu na vlastním zařízení, takže jste omezeni jen místem na Vašem disku.

V kombinaci z NAS serverem získáte vlastní uložiště a data máte Vy i ostatní hned k dispozici v celé síti. Příklad použití:

 • z mobilního telefonu odesílám fotky hned na server, kde je jejich záloha, která je dostupná pro PC a televize a tablety atd.
 • naopak si mohu do telefonu stáhnout jakékoli data ze serveru a to bez toho, abych musel připojovat nějaké kabely.
 • v notebooku se mi automatický synchronizuje definovaný obsah (složky) se serverem
 • důležité data jako jsou fotografie, se synchronizují jak na server, tak do multimediálního PC, takže mám k dispozici hned více záloh pokud v některém ze zařízení selže disk

Podívejte se blíže na aplikaci BitTorrent Sync na jiných webech

Našel jsem celkem 2 funkční návody. První z nich je jednoduchý a automatizovaný, ale závislý na tom, že někdo projekt nadále udržuje v chodu, druhý je čistý, ale trochu delší.

Nyní k samotné instalaci pro náš NAS server

Varianta 1

 • provedeme tři příkazy v konzoli (přihlášený jako root), opět předpokládám připojený disk pod názvem „data„.
# mkdir -p /mnt/data/extensions

# cd /mnt/data/extensions && fetch https://raw.github.com/crestAT/nas4free-bittorrent-sync/master/bts_install.php && fetch https://raw.github.com/crestAT/nas4free-bittorrent-sync/master/bts-install.php && chmod 770 bts*install.php && echo "fetch OK"

# /mnt/data/extensions/bts_install.php
 • No a to je vše, nyní máte v administraci rozšířené MENU a EXTENSIONS, kde najdete možnost zapnout službu a spravovat její nastavení.
 • Vlákno s původním návodem je zde.

Varianta 2

 • provedeme sérii příkazů v konzoli, stáhneme aplikaci, rozbalíme, opět předpokládám připojený disk pod názvem „data„.
 • adresa kde se nachází program ke stažení se může měnit, případně si ji stáhněte ručně z oficiálních stránek a pokračujte rozbalením
# cd /mnt/data/app
# mkdir btsync
# cd btsync
# fetch "http://download-new.utorrent.com/endpoint/btsync/os/FreeBSD-x64/track/stable/bittorrent_sync_freebsd_x64.tar.gz"
# tar -xzf bittorrent_sync_freebsd_x64.tar.gz
# rm bittorrent_sync_freebsd_x64.tar.gz
# mount -uw /
# cd /etc/rc.d
 •  nyní musíme vytvořit konfigurační soubor
# touch btsync
# nano btsync
 • Do souboru vložíme tento obsah
#!/bin/sh
#
# PROVIDE: btsync
# REQUIRE: LOGIN DAEMON NETWORKING
# KEYWORD: shutdown
#
# To enable BTSync, add this line to your /etc/rc.conf:
#
# btsync_enable="YES"
#
# And optionally these line:
#
# btsync_user="username" # Default is "root"
# btsync_bin="/path/to/btsync" # Default is "/usr/local/sbin/btsync"

. /etc/rc.subr
name="btsync"
rcvar="btsync_enable"

load_rc_config $name
required_files=$btsync_bin

: ${btsync_enable="NO"}
: ${btsync_user="root"}
: ${btsync_bin="/mnt/data/app/btsync/btsync"}

command=$btsync_bin
command_args="--webui.listen 0.0.0.0:8888"
run_rc_command "$1"
 •  Pomocí klávesových zkratek uložíme soubor a zavřeme
CTRL+O
CTRL+X
 •  nastavíme práva
# chmod ug+x /etc/rc.d/btsync
 • nyní přejdeme do administrace NAS serveru a v nabídce SYSTEM / ADVANCED /RC.CONF přidáme záznam
Jméno: btsync_enable
Hodnota: YES
 • NAS server restartujeme a nyní je administrace BitTorrentu dostupná pod portem:8888
 • zde je již jednoduché a intuitivní nastavení
 • testováno s verzí BitTorrent Sync 1.4.93